xxxxx
wyszukaj produkt:
login
hasło

Regulamin korzystania z Platformy
sklep.flosta.pl

I. Zasady korzystania

 1. Klient loguje się do systemu poprzez wejście na stronę www.flosta.pl wpisując swój login i hasło
 2. Klient dokonuje wyboru towarów na podstawie informacji o cenie sprzedaży i dostępności, po czym wysyła zamówienie.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia zamówienia klienta.
  Towar będzie dostarczony przez firmę spedycyjną.
  Dostawa i odbiór towaru będzie się odbywać na podstawie listu przewozowego.
 4. Minima logistyczne
  Zamówienie powyżej 500 zł brutto
  potwierdzone do godz. 13:00 - opłata 1 zł,
  potwierdzone po godz. 13:00 - opłata 7 zł.
  Zamówienie powyżej 1000 zł netto - opłata 1 zł
  Zamówienie poniżej 500 zł brutto - opłata transportowa wynosi 14 zł netto
 5. Płatność za zamówiony towar odbywa się na standardowych warunkach. Termin płatności (dot. klientów z przyznanym terminie płatności) ulega automatycznie wydłużeniu o 5 dodatkowych dni!
 6. Przy odbiorze towaru w przypadku stwierdzenia
  - naruszenia taśm firmowych,
  - uszkodzenia kartonu,
  - jakichkolwiek znamion ingerencji w przesyłkę,
  - niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentem WZ lub fakturą,
  odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić w obecności spedytora protokół na okoliczność zaistniałej sytuacji oraz o sytuacji tej poinformować firmę FLOSTA, przesyłając kopię sporządzonego protokołu.
  Brak dostosowania się do powyższych procedur może spowodować odmowę przyjęcia reklamacji.